Προσφορές Είδη Καθαρισμού

Κύριοι,
Αναφέρομαι στο πιο πάνω θέμα και παρακαλώ όπως μας υποβάλετε την προσφορά σας με βάση του όρους και τα έγγραφα του διαγωνισμού που σας επισυνάπτουμε .
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση
Πέτρος Φουτάς
Γραμματέας

Την πρόσκληση και τους όρους εντολής μπορείτε να τα βρείτε εδώ:

Πρόσκληση Προσφορών για είδη Καθαρισμού

ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου ζητά προσφορές για αγορά Υπηρεσιών Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 20/12/2019 12:00 το μεσημέρι.

Για τα έγγραφα του Διαγωνισμού παρακαλώ πατήστε εδώ