Το Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου της Επαρχίας Λεμεσού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ / ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Λάζαρος Λαζάρου Πρόεδρος 99333168

25333680

Αντρέας Φιλίππου Αντιπρόεδρος 99484302
Αντρέας Θεοδούλου Μέλος 99440173
Αντρέας Λαζάρου Μέλος 99636893
Χάρης Στυλιανίδης Μέλος 99312443
Κυριάκος Ψωμάτης Μέλος 99463509
Κυριάκος Φουτάς Μέλος 99325635
Μαρκος Φουτάς Μέλος 99545696
Αχιλλέας Αγαθοκλέους Μέλος 99981812
Το Προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου είναι οι ακόλουθοι:
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Πέτρος Φουτάς Γραμματέας 99313184

25333682

Χαρίκλεια Ιορδάνους Γραφειακός Λειτουργός
Νεόφυτος Νεοφύτου Γραφειακός Λειτουργός 99342900

25333683

Φέδρα Κκούτα Γραφειακός Λειτουργός
Σοφοκλής Σοφοκλέους Οδηγός Σκυβαλλοφόρου 99630576
Νίκος Κουτσίδης Υδραυλικός 99313543
Αντώνης Πέτσα Σκυβαλλοσυλλέκτης 25933974
Νίκος Συμεού Γενικός Εργάτης 99179332
Σταύρος Ιακώβου Γενικός Εργάτης 99165895
Άθως Αγαθοκλέους Συντονιστής 99652857
Θεόδοτος θεοδότου Γενικός Εργάτης 99688396
Αντώνης Πέτσα Γενικός Εργάτης
Αντρέας Μεττούρης Γενικός Εργάτης
Κώστας Δημητρίου Γενικός Εργάτης
Σάββας Σοφοκλέους Γενικός Εργάτης
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Λάζαρος Λαζάρου 99681393
Στέφος Ζαχαρίου 99620549