Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου της Επαρχίας Λεμεσού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
     
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ / ΦΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Λάζαρος Λαζάρου Πρόεδρος 99333168

25333680

Αντρέας Φιλίππου Αντιπρόεδρος 99484302
Αντρέας Θεοδούλου Μέλος 99440173
Αντρέας Λαζάρου Μέλος 99636893
Χάρης Στυλιανίδης Μέλος 99312443
Κυριάκος Ψωμάτης Μέλος 99463509
Κυριάκος Φουτάς Μέλος 99325635
Μαρκος Φουτάς Μέλος 99545696
Στάλω Αχιλλέως Μέλος 99666612
     
Το Προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πισσουρίου είναι οι ακόλουθοι:
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ    
Πέτρος Φουτάς Γραμματέας 99313184

25333683

Χαρίκλεια Ιορδάνους Γραφειακός Λειτουργός

25222292

25221388

Νεόφυτος Νεοφύτου Γραφειακός Λειτουργός 99342900

25333682

Φέδρα Κκούτα Γραφειακός Λειτουργός 25222292
Σοφοκλής Σοφοκλέους Οδηγός Σκυβαλλοφόρου 99630576
Νίκος Κουτσίδης Υδραυλικός 99313543
Αντώνης Πέτσα Σκυβαλλοσυλλέκτης 25933974
Νίκος Συμεού Γενικός Εργάτης 99179332
Σταύρος Ιακώβου Γενικός Εργάτης 99165895
Άθως Αγαθοκλέους Συντονιστής 99652857
Θεόδοτος θεοδότου Γενικός Εργάτης 99688396
Αντώνης Πέτσα Γενικός Εργάτης  
Αντρέας Μεττούρης Γενικός Εργάτης  
Κώστας Δημητρίου Γενικός Εργάτης  
Σάββας Σοφοκλέους Γενικός Εργάτης  
     
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ    
Λάζαρος Λαζάρου   99681393
Στέφος Ζαχαρίου   99620549

Pissouri Council
Author: Pissouri Council

Member of VC

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).