ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΙΣΣΟΥΡΙΟΥ
Σχολική χρονιά: 2019 – 2020

Προφήτη Ηλία 16, 4607, Πισσούρι, Λεμεσός Τηλέφωνο 25 221975
Τηλεομοιότυπο: 25 221812

Προκηρύσσεται θέση Σχολικού Συνεργάτη στο Δημοτικό Σχολείο Πισσουρίου, για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου, αρχίζοντας σε πρώτη φάση από την 25 Νοεμβρίου 2019 μέχρι την 20 Δεκεμβρίου 2019 (με προοπτική συνέχισης μετά τις διακοπές των γιορτών) για 4 διδακτικές ώρες την ημέρα Η αντιμισθία καθορίζεται στα 5 € για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδ. περίοδος = 40 λεπτά).


Προσόντα :

  1. Πτυχίο κατά προτίμηση Παιδαγωγικών, Ειδικής Εκπαίδευσης, Ψυχολογίας ή άλλο συναφές.
  2. Εμπειρία με παιδιά δημοτικής εκπαίδευσης.


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αντίγραφο του πτυχίου τους και βιογραφικό στο φαξ ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου μέχρι την 21 η Νοεμβρίου. Θα ειδοποιηθούν άμεσα τηλεφωνικώς και θα κληθούν σε συνέντευξη την Παρασκευή 22/11/19. Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών με το Σχολείο. Τα ακριβή καθήκοντα θα καθοριστούν από το Σχολείο.