ΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου ζητά προσφορές για αγορά Υπηρεσιών Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 20/12/2019 12:00 το μεσημέρι.

Για τα έγγραφα του Διαγωνισμού παρακαλώ πατήστε εδώ