Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πισσουρίου ζητά προσφορές για αγορά Υπηρεσιών Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 20/12/2019 12:00 το μεσημέρι.

Για τα έγγραφα του Διαγωνισμού παρακαλώ πατήστε εδώ

Pissouri Council
Author: Pissouri Council

Member of VC

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).